2-Ethoxymethyl-3-[2-(4-ethyl-phenoxy)-pyrimidin-4-yl]-4-(4-fluoro-phenyl)-2H-isoxazol-5-one Properties, Molecular Formula, Applications - WorldOfChemicals

2-Ethoxymethyl-3-[2-(4-ethyl-phenoxy)-pyrimidin-4-yl]-4-(4-fluoro-phenyl)-2H-isoxazol-5-one Properties

2-Ethoxymethyl-3-[2-(4-ethyl-phenoxy)-pyrimidin-4-yl]-4-(4-fluoro-phenyl)-2H-isoxazol-5-one

Description

 

On Update

Chemical Properties

ChEBI 425455