2-Ethoxymethyl-4-(4-fluoro-phenyl)-3-[2-(2-piperazin-1-yl-ethylamino)-pyrimidin-4-yl]-2H-isoxazol-5-one Properties, Molecular Formula, Applications - WorldOfChemicals

2-Ethoxymethyl-4-(4-fluoro-phenyl)-3-[2-(2-piperazin-1-yl-ethylamino)-pyrimidin-4-yl]-2H-isoxazol-5-one Properties

2-Ethoxymethyl-4-(4-fluoro-phenyl)-3-[2-(2-piperazin-1-yl-ethylamino)-pyrimidin-4-yl]-2H-isoxazol-5-one

Description

 

On Update

Chemical Properties

ChEBI 425840