(2-fluorophenyl)(2-hydroxy-4,6-dimethoxy-3-(pyrrolidin-1-ylmethyl)phenyl)methanone Properties, Molecular Formula, Applications - WorldOfChemicals

(2-fluorophenyl)(2-hydroxy-4,6-dimethoxy-3-(pyrrolidin-1-ylmethyl)phenyl)methanone Properties

(2-fluorophenyl)(2-hydroxy-4,6-dimethoxy-3-(pyrrolidin-1-ylmethyl)phenyl)methanone

Description

 

On Update

Chemical Properties

ChEBI 720285