2-Isopropyl-5-{4-[2-(4-nitro-phenoxy)-ethyl]-piperazin-1-yl}-2-phenyl-pentanenitrile Properties, Molecular Formula, Applications - WorldOfChemicals

2-Isopropyl-5-{4-[2-(4-nitro-phenoxy)-ethyl]-piperazin-1-yl}-2-phenyl-pentanenitrile Properties

2-Isopropyl-5-{4-[2-(4-nitro-phenoxy)-ethyl]-piperazin-1-yl}-2-phenyl-pentanenitrile

Description

 

On Update

Chemical Properties

ChEBI 389011