2-Methyl-1-[2-(naphthalen-2-yl-phenyl-methoxy)-ethyl]-5-nitro-1H-imidazole Properties, Molecular Formula, Applications - WorldOfChemicals

2-Methyl-1-[2-(naphthalen-2-yl-phenyl-methoxy)-ethyl]-5-nitro-1H-imidazole Properties

2-Methyl-1-[2-(naphthalen-2-yl-phenyl-methoxy)-ethyl]-5-nitro-1H-imidazole

Description

 

On Update

Chemical Properties

ChEBI 158674