2-Methyl-3-phenyl-1-(2,4,6-trimethoxy-phenyl)-propenone Properties, Molecular Formula, Applications - WorldOfChemicals

2-Methyl-3-phenyl-1-(2,4,6-trimethoxy-phenyl)-propenone Properties

2-Methyl-3-phenyl-1-(2,4,6-trimethoxy-phenyl)-propenone

Description

 

On Update

Chemical Properties

ChEBI 146194