2-Methylsulfanyl-1-[2'-(1H-tetrazol-5-ylmethyl)-biphenyl-4-ylmethyl]-1H-benzoimidazole Properties, Molecular Formula, Applications - WorldOfChemicals

2-Methylsulfanyl-1-[2'-(1H-tetrazol-5-ylmethyl)-biphenyl-4-ylmethyl]-1H-benzoimidazole Properties

2-Methylsulfanyl-1-[2'-(1H-tetrazol-5-ylmethyl)-biphenyl-4-ylmethyl]-1H-benzoimidazole

Description

 

On Update

Chemical Properties

ChEBI 311135