2,4-difluoro-N-((S)-3-(4-hydroxyphenyl)-1-((S)-3-(4-hydroxyphenyl)-1-((S)-3-(4-hydroxyphenyl)-1-oxo-1-(thiazol-2-ylamino)propan-2-ylamino)-1-oxopropan-2-ylamino)-1-oxopropan-2-yl)benzamide Properties, Molecular Formula, Applications - WorldOfChemicals

2,4-difluoro-N-((S)-3-(4-hydroxyphenyl)-1-((S)-3-(4-hydroxyphenyl)-1-((S)-3-(4-hydroxyphenyl)-1-oxo-1-(thiazol-2-ylamino)propan-2-ylamino)-1-oxopropan-2-ylamino)-1-oxopropan-2-yl)benzamide Properties

2,4-difluoro-N-((S)-3-(4-hydroxyphenyl)-1-((S)-3-(4-hydroxyphenyl)-1-((S)-3-(4-hydroxyphenyl)-1-oxo-1-(thiazol-2-ylamino)propan-2-ylamino)-1-oxopropan-2-ylamino)-1-oxopropan-2-yl)benzamide

Description

 

On Update

Chemical Properties

ChEBI 711151