(+/-)-2-([3-((1,1-Dimethyl-2-[4-(methyloxy)phenyl]ethyl)amino)-2-hydroxypropyl]oxy)benzonitrile Properties, Molecular Formula, Applications - WorldOfChemicals

(+/-)-2-([3-((1,1-Dimethyl-2-[4-(methyloxy)phenyl]ethyl)amino)-2-hydroxypropyl]oxy)benzonitrile Properties

(+/-)-2-([3-((1,1-Dimethyl-2-[4-(methyloxy)phenyl]ethyl)amino)-2-hydroxypropyl]oxy)benzonitrile

Description

 

On Update

Chemical Properties

ChEBI 599713