(+/-)-2-Chloro-6-([3-((1,1-dimethyl-2-[4-(methyloxy)phenyl]ethyl)-amino)-2-hydroxypropyl]oxy)benzonitrile Properties, Molecular Formula, Applications - WorldOfChemicals

(+/-)-2-Chloro-6-([3-((1,1-dimethyl-2-[4-(methyloxy)phenyl]ethyl)-amino)-2-hydroxypropyl]oxy)benzonitrile Properties

(+/-)-2-Chloro-6-([3-((1,1-dimethyl-2-[4-(methyloxy)phenyl]ethyl)-amino)-2-hydroxypropyl]oxy)benzonitrile

Description

 

On Update

Chemical Properties

ChEBI 599714