(+/-)-3-(2-Amino-1-methylethoxy)-5-[4-(methylsulfonyl)phenoxy]-N-1,3-thiazol-2-ylbenzamide Properties, Molecular Formula, Applications - WorldOfChemicals

(+/-)-3-(2-Amino-1-methylethoxy)-5-[4-(methylsulfonyl)phenoxy]-N-1,3-thiazol-2-ylbenzamide Properties

(+/-)-3-(2-Amino-1-methylethoxy)-5-[4-(methylsulfonyl)phenoxy]-N-1,3-thiazol-2-ylbenzamide

Description

 

On Update

Chemical Properties

ChEBI 654867