(+/-)-6-ethyl-6-[4-(phenylaminomethyl)phenyl]pyrrolo[2,1-d]-[1,5]benzoxazepine-7(6H)-one Properties, Molecular Formula, Applications - WorldOfChemicals

(+/-)-6-ethyl-6-[4-(phenylaminomethyl)phenyl]pyrrolo[2,1-d]-[1,5]benzoxazepine-7(6H)-one Properties

(+/-)-6-ethyl-6-[4-(phenylaminomethyl)phenyl]pyrrolo[2,1-d]-[1,5]benzoxazepine-7(6H)-one

Description

 

On Update

Chemical Properties

ChEBI 474680