(+) 7-[3-(4-Phenylethynyl-benzenesulfonylamino)-bicyclo[2.2.1]hept-2-yl]-hept-5-enoic acid Properties, Molecular Formula, Applications - WorldOfChemicals

(+) 7-[3-(4-Phenylethynyl-benzenesulfonylamino)-bicyclo[2.2.1]hept-2-yl]-hept-5-enoic acid Properties

(+) 7-[3-(4-Phenylethynyl-benzenesulfonylamino)-bicyclo[2.2.1]hept-2-yl]-hept-5-enoic acid

Description

 

Chemical Properties

IUPAC Name (5Z)-7-[(1S,2R,3R,4R)-3-({[4-(Phenylethynyl)phenyl]sulfonyl}amino)bicyclo[2.2.1]hept-2-yl]-5-heptenoic acid
InChI 1S/C28H31NO4S/c30-27(31)11-7-2-1-6-10-26-23-16-17-24(20-23)28(26)29-34(32,33)25-18-14-22(15-19-25)13-12-21-8-4-3-5-9-21/h1,3-6,8-9,14-15,18-19,23-24,26,28-29H,2,7,10-11,16-17,20H2,(H,30,31)/b6-1-/t23-,24+,26+,28+/m0/s1
InChIKey SDLQZKJKHCYBOV-CWORAHIDSA-N
Molar Mass 477.61 g/mol
Molecular Formula C28H31NO4S
Synonyms (5Z)-7-[(1S,2R,3R,4R)-3-({[4-(Phenylethynyl)Phenyl]Sulfonyl}Amino)Bicyclo[2.2.1]Hept-2-Yl]Hept-5-Enoic Acid