(2E,5Z)-2-(1,3-benzothiazol-2-ylimino)-5-[(4-methoxyphenyl)methylidene]-1,3-thiazolidin-4-one Properties, Molecular Formula, Applications - WorldOfChemicals

(2E,5Z)-2-(1,3-benzothiazol-2-ylimino)-5-[(4-methoxyphenyl)methylidene]-1,3-thiazolidin-4-one Properties

(2E,5Z)-2-(1,3-benzothiazol-2-ylimino)-5-[(4-methoxyphenyl)methylidene]-1,3-thiazolidin-4-one

Description

 

On Update

Chemical Properties

ChEBI 531631