(2Z)-3-(1H-1,3-benzodiazol-2-yl)-6-hexyl-2-[(2-methylphenyl)imino]-2H-chromen-7-ol Properties, Molecular Formula, Applications - WorldOfChemicals

(2Z)-3-(1H-1,3-benzodiazol-2-yl)-6-hexyl-2-[(2-methylphenyl)imino]-2H-chromen-7-ol Properties

(2Z)-3-(1H-1,3-benzodiazol-2-yl)-6-hexyl-2-[(2-methylphenyl)imino]-2H-chromen-7-ol

Description

 

On Update

Chemical Properties

ChEBI 687251