(2Z,5Z)-3-(4-methylphenyl)-2-[(4-methylphenyl)imino]-5-(phenylmethylidene)-1,3-thiazolidin-4-one Properties, Molecular Formula, Applications - WorldOfChemicals

(2Z,5Z)-3-(4-methylphenyl)-2-[(4-methylphenyl)imino]-5-(phenylmethylidene)-1,3-thiazolidin-4-one Properties

(2Z,5Z)-3-(4-methylphenyl)-2-[(4-methylphenyl)imino]-5-(phenylmethylidene)-1,3-thiazolidin-4-one

Description

 

On Update

Chemical Properties

ChEBI 687378