3-[1-[2-(4-Chloro-phenyl)-2-oxo-ethyl]-3-oxo-3-(2,3,4-trimethoxy-phenyl)-propyl]-benzoic acid Properties, Molecular Formula, Applications - WorldOfChemicals

3-[1-[2-(4-Chloro-phenyl)-2-oxo-ethyl]-3-oxo-3-(2,3,4-trimethoxy-phenyl)-propyl]-benzoic acid Properties

3-[1-[2-(4-Chloro-phenyl)-2-oxo-ethyl]-3-oxo-3-(2,3,4-trimethoxy-phenyl)-propyl]-benzoic acid

Description

 

On Update

Chemical Properties

ChEBI 355184