3-{2-[2-(3-Methoxyphenyl)ethyl]phenoxy}propyl-(3,4-dihydroisoquinoline) Properties, Molecular Formula, Applications - WorldOfChemicals

3-{2-[2-(3-Methoxyphenyl)ethyl]phenoxy}propyl-(3,4-dihydroisoquinoline) Properties

3-{2-[2-(3-Methoxyphenyl)ethyl]phenoxy}propyl-(3,4-dihydroisoquinoline)

Description

 

On Update

Chemical Properties

ChEBI 615965