3-(2-chloro-4-((3-(2-chloro-4-(methylsulfonyl)phenyl)-5-isopropylisoxazol-4-yl)methoxy)styryl)benzoic acid Properties, Molecular Formula, Applications - WorldOfChemicals

3-(2-chloro-4-((3-(2-chloro-4-(methylsulfonyl)phenyl)-5-isopropylisoxazol-4-yl)methoxy)styryl)benzoic acid Properties

3-(2-chloro-4-((3-(2-chloro-4-(methylsulfonyl)phenyl)-5-isopropylisoxazol-4-yl)methoxy)styryl)benzoic acid

Description

 

On Update

Chemical Properties

ChEBI 580154