3-(2-Chloro-phenyl)-6-fluoro-2-{[(2-fluoro-phenyl)-methyl-amino]-methyl}-3H-quinazolin-4-one Properties, Molecular Formula, Applications - WorldOfChemicals

3-(2-Chloro-phenyl)-6-fluoro-2-{[(2-fluoro-phenyl)-methyl-amino]-methyl}-3H-quinazolin-4-one Properties

3-(2-Chloro-phenyl)-6-fluoro-2-{[(2-fluoro-phenyl)-methyl-amino]-methyl}-3H-quinazolin-4-one

Description

 

On Update

Chemical Properties

ChEBI 170637