3-(2-((isopropoxycarbonyl)methyl)-4-(2-(5-methyl-2-(4-(pyrimidin-2-yl)phenyl)oxazol-4-yl)ethoxy)phenyl)propanoic acid Properties, Molecular Formula, Applications - WorldOfChemicals

3-(2-((isopropoxycarbonyl)methyl)-4-(2-(5-methyl-2-(4-(pyrimidin-2-yl)phenyl)oxazol-4-yl)ethoxy)phenyl)propanoic acid Properties

3-(2-((isopropoxycarbonyl)methyl)-4-(2-(5-methyl-2-(4-(pyrimidin-2-yl)phenyl)oxazol-4-yl)ethoxy)phenyl)propanoic acid

Description

 

On Update

Chemical Properties

ChEBI 469565