3-(2-methoxyphenyl)-acryloxymethyl-3-hydroxy-phenyl-4-beta-D-glucopyranoside Properties, Molecular Formula, Applications - WorldOfChemicals

3-(2-methoxyphenyl)-acryloxymethyl-3-hydroxy-phenyl-4-beta-D-glucopyranoside Properties

3-(2-methoxyphenyl)-acryloxymethyl-3-hydroxy-phenyl-4-beta-D-glucopyranoside

Description

 

On Update

Chemical Properties

ChEBI 664065