3-(2,6-Dichloro-phenyl)-7-[4-(2-diethylamino-ethoxy)-phenylamino]-1-methyl-1H-[1,6]naphthyridin-2-one Properties, Molecular Formula, Applications - WorldOfChemicals

3-(2,6-Dichloro-phenyl)-7-[4-(2-diethylamino-ethoxy)-phenylamino]-1-methyl-1H-[1,6]naphthyridin-2-one Properties

3-(2,6-Dichloro-phenyl)-7-[4-(2-diethylamino-ethoxy)-phenylamino]-1-methyl-1H-[1,6]naphthyridin-2-one

Description

 

On Update

Chemical Properties

ChEBI 274915