3-{3-[(4-Ethylcarbamoyl-phenyl)-phenyl-methylene]-8-aza-bicyclo[3.2.1]oct-8-ylmethyl}-benzoic acid Properties, Molecular Formula, Applications - WorldOfChemicals

3-{3-[(4-Ethylcarbamoyl-phenyl)-phenyl-methylene]-8-aza-bicyclo[3.2.1]oct-8-ylmethyl}-benzoic acid Properties

3-{3-[(4-Ethylcarbamoyl-phenyl)-phenyl-methylene]-8-aza-bicyclo[3.2.1]oct-8-ylmethyl}-benzoic acid

Description

 

On Update

Chemical Properties

ChEBI 410934