3-(3-chlorophenyl)-1-(4-methoxy-3-(2-(piperidin-1-yl)ethoxy)phenyl)pyrrolidin-2-one Properties, Molecular Formula, Applications - WorldOfChemicals

3-(3-chlorophenyl)-1-(4-methoxy-3-(2-(piperidin-1-yl)ethoxy)phenyl)pyrrolidin-2-one Properties

3-(3-chlorophenyl)-1-(4-methoxy-3-(2-(piperidin-1-yl)ethoxy)phenyl)pyrrolidin-2-one

Description

 

On Update

Chemical Properties

ChEBI 454305