3-(3-Hydroxy-4-methoxyphenyl)-6-(3,4,5-trimethoxyphenyl)-thieno[2,3-b]pyrrolizin-8-one Properties, Molecular Formula, Applications - WorldOfChemicals

3-(3-Hydroxy-4-methoxyphenyl)-6-(3,4,5-trimethoxyphenyl)-thieno[2,3-b]pyrrolizin-8-one Properties

3-(3-Hydroxy-4-methoxyphenyl)-6-(3,4,5-trimethoxyphenyl)-thieno[2,3-b]pyrrolizin-8-one

Description

 

On Update

Chemical Properties

ChEBI 692182