3-(4-{2-[(4-Chloro-phenyl)-phenyl-methoxy]-ethyl}-piperazin-1-yl)-propionic acid Properties, Molecular Formula, Applications - WorldOfChemicals

3-(4-{2-[(4-Chloro-phenyl)-phenyl-methoxy]-ethyl}-piperazin-1-yl)-propionic acid Properties

3-(4-{2-[(4-Chloro-phenyl)-phenyl-methoxy]-ethyl}-piperazin-1-yl)-propionic acid

Description

 

On Update

Chemical Properties

ChEBI 155045