3-{4-[2-Methylsulfanyl-4-(3-trifluoromethyl-phenyl)-1H-imidazol-5-yl]-pyridin-2-ylamino}-propan-1-ol Properties, Molecular Formula, Applications - WorldOfChemicals

3-{4-[2-Methylsulfanyl-4-(3-trifluoromethyl-phenyl)-1H-imidazol-5-yl]-pyridin-2-ylamino}-propan-1-ol Properties

3-{4-[2-Methylsulfanyl-4-(3-trifluoromethyl-phenyl)-1H-imidazol-5-yl]-pyridin-2-ylamino}-propan-1-ol

Description

 

On Update

Chemical Properties

ChEBI 567764