3-(4-(4-oxo-4H-chromen-2-yl)phenyl)-2-phenyl-4H-chromen-4-one Properties, Molecular Formula, Applications - WorldOfChemicals

3-(4-(4-oxo-4H-chromen-2-yl)phenyl)-2-phenyl-4H-chromen-4-one Properties

3-(4-(4-oxo-4H-chromen-2-yl)phenyl)-2-phenyl-4H-chromen-4-one

Description

 

On Update

Chemical Properties

ChEBI 445596