3-(4-Chlorophenyl)-7-(4-chlorophenyl)-5-(3,4,5-trimethoxyphenyl)pyrazolo[4,3-e][1,2,4]triazine Properties, Molecular Formula, Applications - WorldOfChemicals

3-(4-Chlorophenyl)-7-(4-chlorophenyl)-5-(3,4,5-trimethoxyphenyl)pyrazolo[4,3-e][1,2,4]triazine Properties

3-(4-Chlorophenyl)-7-(4-chlorophenyl)-5-(3,4,5-trimethoxyphenyl)pyrazolo[4,3-e][1,2,4]triazine

Description

 

On Update

Chemical Properties

ChEBI 597866