3-(4-(Phenoxymethyl)-2-{[(2-phenylethyl)amino]carbonyl}phenyl)propanoic acid Properties, Molecular Formula, Applications - WorldOfChemicals

3-(4-(Phenoxymethyl)-2-{[(2-phenylethyl)amino]carbonyl}phenyl)propanoic acid Properties

3-(4-(Phenoxymethyl)-2-{[(2-phenylethyl)amino]carbonyl}phenyl)propanoic acid

Description

 

On Update

Chemical Properties

ChEBI 699179