3-(5-(4,5-dimethyl-1H-imidazol-2-yl)-2',6'-dimethylbiphenyl-3-yl)-2-methoxypyridine Properties, Molecular Formula, Applications - WorldOfChemicals

3-(5-(4,5-dimethyl-1H-imidazol-2-yl)-2',6'-dimethylbiphenyl-3-yl)-2-methoxypyridine Properties

3-(5-(4,5-dimethyl-1H-imidazol-2-yl)-2',6'-dimethylbiphenyl-3-yl)-2-methoxypyridine

Description

 

On Update

Chemical Properties

ChEBI 701925