3-Butyl-4-(4-fluoro-phenyl)-5-[2-(4-phenyl-piperazin-1-yl)-ethyl]-3H-oxazol-2-one Properties, Molecular Formula, Applications - WorldOfChemicals

3-Butyl-4-(4-fluoro-phenyl)-5-[2-(4-phenyl-piperazin-1-yl)-ethyl]-3H-oxazol-2-one Properties

3-Butyl-4-(4-fluoro-phenyl)-5-[2-(4-phenyl-piperazin-1-yl)-ethyl]-3H-oxazol-2-one

Description

 

On Update

Chemical Properties

ChEBI 215383