3-chloro-1-{5-[(2-methyl-1H-benzimidazol-1-yl)methyl]-1,3,4-thiadiazol-2-yl}-4-phenylazetidin-2-one Properties, Molecular Formula, Applications - WorldOfChemicals

3-chloro-1-{5-[(2-methyl-1H-benzimidazol-1-yl)methyl]-1,3,4-thiadiazol-2-yl}-4-phenylazetidin-2-one Properties

3-chloro-1-{5-[(2-methyl-1H-benzimidazol-1-yl)methyl]-1,3,4-thiadiazol-2-yl}-4-phenylazetidin-2-one

Description

 

On Update

Chemical Properties

ChEBI 654151