3-chloro-2,6-dimethyl-5-{4-[4-(trifluoromethoxy)phenoxy]phenyl}pyridin-4-yl 4-[(dimethylamino)methyl]benzoate Properties, Molecular Formula, Applications - WorldOfChemicals

3-chloro-2,6-dimethyl-5-{4-[4-(trifluoromethoxy)phenoxy]phenyl}pyridin-4-yl 4-[(dimethylamino)methyl]benzoate Properties

3-chloro-2,6-dimethyl-5-{4-[4-(trifluoromethoxy)phenoxy]phenyl}pyridin-4-yl 4-[(dimethylamino)methyl]benzoate

Description

 

On Update

Chemical Properties

ChEBI 629373