3-chloro-2,6-dimethyl-5-{4-[4-(trifluoromethoxy)phenoxy]phenyl}pyridin-4-yl benzoate Properties, Molecular Formula, Applications - WorldOfChemicals

3-chloro-2,6-dimethyl-5-{4-[4-(trifluoromethoxy)phenoxy]phenyl}pyridin-4-yl benzoate Properties

3-chloro-2,6-dimethyl-5-{4-[4-(trifluoromethoxy)phenoxy]phenyl}pyridin-4-yl benzoate

Description

 

On Update

Chemical Properties

ChEBI 642832