3-Chloro-4-(4-methoxyphenyl)-1-{5-[(2-methyl-1Hbenzimidazol-1-yl)methyl]-1,3,4-thiadiazol-2-yl}azetidin-2-one Properties, Molecular Formula, Applications - WorldOfChemicals

3-Chloro-4-(4-methoxyphenyl)-1-{5-[(2-methyl-1Hbenzimidazol-1-yl)methyl]-1,3,4-thiadiazol-2-yl}azetidin-2-one Properties

3-Chloro-4-(4-methoxyphenyl)-1-{5-[(2-methyl-1Hbenzimidazol-1-yl)methyl]-1,3,4-thiadiazol-2-yl}azetidin-2-one

Description

 

On Update

Chemical Properties

ChEBI 656077