3'-chloro-6-[(4-cyano-phenyl)-(3-methyl-3H-imidazol-4-yl)-methoxymethyl]-biphenyl-3-carbonitrile Properties, Molecular Formula, Applications - WorldOfChemicals

3'-chloro-6-[(4-cyano-phenyl)-(3-methyl-3H-imidazol-4-yl)-methoxymethyl]-biphenyl-3-carbonitrile Properties

3'-chloro-6-[(4-cyano-phenyl)-(3-methyl-3H-imidazol-4-yl)-methoxymethyl]-biphenyl-3-carbonitrile

Description

 

On Update

Chemical Properties

ChEBI 362258