(3-Hydroxy-2-methoxyphenyl)-(1-(2-p-nitrophenylethyl)-piperidine-4-yl)-methanol Properties, Molecular Formula, Applications - WorldOfChemicals

(3-Hydroxy-2-methoxyphenyl)-(1-(2-p-nitrophenylethyl)-piperidine-4-yl)-methanol Properties

(3-Hydroxy-2-methoxyphenyl)-(1-(2-p-nitrophenylethyl)-piperidine-4-yl)-methanol

Description

 

On Update

Chemical Properties

ChEBI 599095