3-Iodo-4-(3,5-dimethylphenylsulfanyl)-6-methyl-5-(2-pyrazin-2-yl-ethylthiomethyl)pyridin-2(1H)-one Properties, Molecular Formula, Applications - WorldOfChemicals

3-Iodo-4-(3,5-dimethylphenylsulfanyl)-6-methyl-5-(2-pyrazin-2-yl-ethylthiomethyl)pyridin-2(1H)-one Properties

3-Iodo-4-(3,5-dimethylphenylsulfanyl)-6-methyl-5-(2-pyrazin-2-yl-ethylthiomethyl)pyridin-2(1H)-one

Description

 

On Update

Chemical Properties

ChEBI 670503