3-methoxy-2-[4-(4-{4-[(N-methyl-N-phenethylcarbamoyl)methyl]phenoxy}butoxy) phenyl]aceticacid Properties, Molecular Formula, Applications - WorldOfChemicals

3-methoxy-2-[4-(4-{4-[(N-methyl-N-phenethylcarbamoyl)methyl]phenoxy}butoxy) phenyl]aceticacid Properties

3-methoxy-2-[4-(4-{4-[(N-methyl-N-phenethylcarbamoyl)methyl]phenoxy}butoxy) phenyl]aceticacid

Description

 

On Update

Chemical Properties

ChEBI 489880