3-Phenyl-N-[2-(2,2,2-trifluoro-1-hydroxy-1-trifluoromethyl-ethyl)-naphthalen-1-yl]-propionamide Properties, Molecular Formula, Applications - WorldOfChemicals

3-Phenyl-N-[2-(2,2,2-trifluoro-1-hydroxy-1-trifluoromethyl-ethyl)-naphthalen-1-yl]-propionamide Properties

3-Phenyl-N-[2-(2,2,2-trifluoro-1-hydroxy-1-trifluoromethyl-ethyl)-naphthalen-1-yl]-propionamide

Description

 

On Update

Chemical Properties

ChEBI 173493