4-[1-Amino-1-(3-methyl-3H-imidazol-4-yl)-ethyl]-2-[3-(1,3-dimethyl-2-oxo-azepan-3-yl)-phenoxy]-benzonitrile Properties, Molecular Formula, Applications - WorldOfChemicals

4-[1-Amino-1-(3-methyl-3H-imidazol-4-yl)-ethyl]-2-[3-(1,3-dimethyl-2-oxo-azepan-3-yl)-phenoxy]-benzonitrile Properties

4-[1-Amino-1-(3-methyl-3H-imidazol-4-yl)-ethyl]-2-[3-(1,3-dimethyl-2-oxo-azepan-3-yl)-phenoxy]-benzonitrile

Description

 

On Update

Chemical Properties

ChEBI 266324