4-[2-(1-{2-[3-(3,4-Dimethoxy-phenyl)-1-(3,4,5-trimethoxy-benzoyl)-pyrrolidin-3-yl]-ethyl}-piperidine-4-carbonyl)-benzoimidazol-1-ylmethyl]-benzoic acid methyl ester Properties, Molecular Formula, Applications - WorldOfChemicals

4-[2-(1-{2-[3-(3,4-Dimethoxy-phenyl)-1-(3,4,5-trimethoxy-benzoyl)-pyrrolidin-3-yl]-ethyl}-piperidine-4-carbonyl)-benzoimidazol-1-ylmethyl]-benzoic acid methyl ester Properties

4-[2-(1-{2-[3-(3,4-Dimethoxy-phenyl)-1-(3,4,5-trimethoxy-benzoyl)-pyrrolidin-3-yl]-ethyl}-piperidine-4-carbonyl)-benzoimidazol-1-ylmethyl]-benzoic acid methyl ester

Description

 

On Update

Chemical Properties

ChEBI 256601