4-(2-(1-(4-ethylphenyl)-2-methylpropan-2-ylamino)-1-hydroxyethyl)-2-(hydroxymethyl)phenol Properties, Molecular Formula, Applications - WorldOfChemicals

4-(2-(1-(4-ethylphenyl)-2-methylpropan-2-ylamino)-1-hydroxyethyl)-2-(hydroxymethyl)phenol Properties

4-(2-(1-(4-ethylphenyl)-2-methylpropan-2-ylamino)-1-hydroxyethyl)-2-(hydroxymethyl)phenol

Description

 

On Update

Chemical Properties

ChEBI 673811