4-{2-[2-(4-Chloro-phenyl)-ethyl]-2-imidazol-1-ylmethyl-[1,3]dioxolan-4-ylmethylsulfanyl}-phenylamine Properties, Molecular Formula, Applications - WorldOfChemicals

4-{2-[2-(4-Chloro-phenyl)-ethyl]-2-imidazol-1-ylmethyl-[1,3]dioxolan-4-ylmethylsulfanyl}-phenylamine Properties

4-{2-[2-(4-Chloro-phenyl)-ethyl]-2-imidazol-1-ylmethyl-[1,3]dioxolan-4-ylmethylsulfanyl}-phenylamine

Description

 

On Update

Chemical Properties

ChEBI 645524