4-(2-Benzoyl-3-oxo-3-phenyl-propenyl)-6-phenoxycarbonylmethyl-2-phenyl-[1,3]dioxane-5-carboxylic acid phenyl ester Properties, Molecular Formula, Applications - WorldOfChemicals

4-(2-Benzoyl-3-oxo-3-phenyl-propenyl)-6-phenoxycarbonylmethyl-2-phenyl-[1,3]dioxane-5-carboxylic acid phenyl ester Properties

4-(2-Benzoyl-3-oxo-3-phenyl-propenyl)-6-phenoxycarbonylmethyl-2-phenyl-[1,3]dioxane-5-carboxylic acid phenyl ester

Description

 

On Update

Chemical Properties

ChEBI 288263