4-(2'-hydroxy-biphenyl-3-sulfonyl)-5-methylsulfanyl-thiophene-2-carboxamidine Properties, Molecular Formula, Applications - WorldOfChemicals

4-(2'-hydroxy-biphenyl-3-sulfonyl)-5-methylsulfanyl-thiophene-2-carboxamidine Properties

4-(2'-hydroxy-biphenyl-3-sulfonyl)-5-methylsulfanyl-thiophene-2-carboxamidine

Description

 

On Update

Chemical Properties

ChEBI 523296