4-{[(2-methoxyphenyl)formamido]methyl}-4-phenylcyclohexyl N-methylcarbamate Properties, Molecular Formula, Applications - WorldOfChemicals

4-{[(2-methoxyphenyl)formamido]methyl}-4-phenylcyclohexyl N-methylcarbamate Properties

4-{[(2-methoxyphenyl)formamido]methyl}-4-phenylcyclohexyl N-methylcarbamate

Description

 

On Update

Chemical Properties

ChEBI 117913