4-(2,5-dimethoxyphenyl)-2-({[2-(2-fluorophenyl)ethyl]amino}methyl)phenol Properties, Molecular Formula, Applications - WorldOfChemicals

4-(2,5-dimethoxyphenyl)-2-({[2-(2-fluorophenyl)ethyl]amino}methyl)phenol Properties

4-(2,5-dimethoxyphenyl)-2-({[2-(2-fluorophenyl)ethyl]amino}methyl)phenol

Description

 

On Update

Chemical Properties

ChEBI 686139